Executive coach voor managers en leidinggevenden

Executive coach Rotterdam

Je bent manager en je vindt je werk op zich leuk, maar er zijn een aantal dingen waar je tegenaan loopt. Je wil de cultuur veranderen, maar krijgt je mensen niet mee. Of je hebt gedoe met je team of met individuele medewerkers. Het gaat soms stroef of er hangt spanning. Dit belet je om de resultaten te behalen die je eigenlijk zou willen. En vind je dermate frustrerend dat je op zoek bent naar een executive coach.

“Uiteindelijk werken mensen niet voor een bedrijf of voor een merk, maar voor hun baas.”

Bovenin de organisatie heb je te maken met macht en eenzaamheid. Ga er maar vanuit dat niemand je vertelt wat ze écht van je denken. Je medewerkers zijn geneigd je naar de mond te praten.

Alleen dat is al een goede reden om als leidinggevende met mij als sparringpartner te klankborden. Ik ben onafhankelijk en kijk met een andere blik naar je situatie en ben doortastend.

loopbaancoach

Wat herken je hiervan?

Als een van deze situaties over jou lijkt te gaan, is het tijd om met mij een kopje koffie te drinken en te ervaren of ik de executive coach voor jou ben.

"Als je op zoek bent naar een coach die slechts empathisch met jou meeknikt, zoek dan gerust verder. Wanneer je echter de confrontatie met jezelf wil aangaan en grote stappen wil maken in jouw ontwikkeling is Hanneke de juiste persoon voor jou"

Rahma Bentarcha, manager Gezinssupport Xtra Welzijn

Coaching Rotterdam

Werkt mijn aanpak als executive coach voor jou?

Bovenal houdt management coaching échte betrokkenheid in. Dit is bij mij geen kunstje. Een voorwaarde voor een zinvol traject is eerlijkheid.

Ik schroom niet uit te spreken wat er in het moment nodig is. Dat kan soms direct zijn, maar het komt uit een warm hart. Daardoor kom je dingen over jezelf en je aanpak te weten die je niet wist en je verder brengen.  

Meer dan 20 jaar werkte ik bij de overheid en in het bedrijfsleven. Van oorsprong heb ik een achtergrond in bedrijfskunde en marketing. Ik stond aan de wieg bij verandertrajecten en bedacht en begeleidde campagnes voor gedragsverandering.  

Ik kan goed invoelen wat je medewerkers nodig hebben. Dat relateer ik aan wat het effect van het gedrag van mijn managers was op mij. De manier waarop mijn leidinggevende naar me luisterde en mij daarmee wel of niet in mijn kracht zette, had direct invloed op mijn motivatie en mijn presteren.

Ook ben ik extern vertrouwenspersoon en zie ik wat wel niet werkt. Ik neem zowel de kant van de medewerker als jouw kant als manager mee in onze gesprekken. We hebben het vooral over de impact die jij als manager maakt. 

Ik coach managers en directeuren in de Botlek, bij woningcorporaties, gemeentes en in het Westland. Wil je weten wat hun ervaringen zijn? Laat het me weten. Je mag ze bellen om te vragen wat de coaching hen heeft gebracht. 

Wat ik daarbij vooral wil is jou enthousiasmeren om een inspirator voor je medewerkers te worden.

Zo pak ik de executive coaching aan

We starten met de vraag hoe het komt dat je juist nu coaching zoekt. Wat wil je bereiken?

De grondstof voor onze gesprekken zijn jouw ervaringen op de werkvloer: hoe je daar handelt, wat je denkt en wat het effect ervan is op het gedrag van anderen.

Ik ben benieuwd naar de interacties waar het als vanzelf loopt en naar de ontmoetingen waar het tussen jou en de ander schuurt.

We onderzoeken wat er werkelijk speelt en wat jij eraan kunt doen om het te veranderen.  Je krijgt zicht op je sterke punten en leert beter met je valkuilen omgaan.

Ik werk niet volgens een vast uitgelijnd plan, maar luister naar je en zet intuïtief in wat nodig is om jouw beoogde resultaat te halen.

Jouw plus voor je medewerkers

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de persoonlijkheid van de leider in sterke mate bepalend is voor de organisatiecultuur en de normen en waarden. Dus, als jij in beweging komt, zullen je medewerkers volgen.

Wanneer jij leert hoe je je medewerkers optimaal aan je bindt en hoe je hen motiveert zal je merken dat het samenwerken effectiever wordt. En prettiger.

Rotterdamse coaching

Is mijn aanpak als executive coach wat je nodig hebt om verder te komen?

Coaching Rotterdam