“Mijn team had geen duidelijk doel voor ogen, hield zich niet aan de gemaakte afspraken en elkaar aanspreken op gedrag, dat deden ze niet. Hanneke hielp ons stil te staan bij de ontwikkeling van mijn team en de richting waarheen wij wilden gaan. Tijdens meerdere bijeenkomsten en in individuele sessies gingen we in op vragen als wat voor ons belangrijk was en hoe we elkaar het beste konden helpen ons werk te doen. Ik merkte dat mijn team niet altijd begreep dat er bepaalde afspraken waren. Door de coaching stonden mijn medewerkers veel meer open voor mijn uitleg over de gang van zaken. Hier was begrip voor en dat versterkte het teamgevoel. Doordat we samen nieuwe afspraken maakten, voelde mijn team zich er meer verantwoordelijk voor en hielden ze stand. Ook vertelde mijn team wat zij van mij nodig had. Ik ben aan het denken gezet hoe ik beter bij hen kon aansluiten. We leerden op een betere manier met elkaar in gesprek te gaan en te benoemen wat er speelt. Hanneke is oprecht betrokken en speelt goed in op wat zich in het moment aandient.”
Irene Donkersloot, manager inkoop en logistiek – De Zellingen


“Ik heb Hanneke leren kennen als een enthousiaste, gedreven en toegankelijke coach. Ze denkt goed mee om je de juiste handvatten te geven door situaties te analyseren, gedachten testructureren en gedrag te reflecteren. Haar aanpak is professioneel,maar ook persoonlijk en met deze mix komt zij snel tot de kern.”
Sandra Swinnen, HR advanced analytics advisor/project lead


“Hanneke is een enthousiaste en betrokken coach. Hanneke laat tijdens de coaching haar kwetsbaarheid zien wat onder meer maakt dat ik mij veilig voel om mij kwetsbaar op te stellen. Tijdens de coaching heeft Hanneke verschillende technieken en methoden ingezet, zoals de voice dialogue, de cirkel van invloed van Covey, die zelfinzicht geven en tevens goed bruikbaar zijn in het dagelijks leven. Hanneke vraagt goed door, heeft een analytisch vermogen en kan dit goed concreet maken waardoor je tot de kern komt. Sinds de coachingsgesprekken ben ik van baan veranderd, ga ik naar boksles en wandel ik vaker. De adviezen en uitkomsten lees ik regelmatig terug. Bedankt Hanneke! ”
Sarah Ekelmans, pedagogisch gezinsbegeleider ASVZ“Tijdens de coaching gebruikten we het kwaliteitenspel. Al doende werd steeds duidelijker welke kwaliteiten bij mij passen zoals die van om ‘vriendelijk’ te zijn en de kwaliteit om mensen graag van dienst te zijn. Ook maakten we ook een schets gemaakt van mijn valkuilen, uitdagingen en allergieën. Doordat ik meer inzicht heb in mijn eigen kwaliteiten en valkuilen is het gemakkelijker mezelf verder te ontwikkelen.Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat ik meer mag durven en meer initiatief zou kunnen tonen. Ik pas dit nu toe in mijn werksituatie. Ik vond de bijeenkomsten erg leerzaam. Hanneke is uitstekend in staat om prikkelende vragen te stellen en jezelf bewust te maken van je eigen kwaliteit. Het is bijzonder om jezelf een spiegel voor te houden en aan de slag te gaan met een bewust beeld bij je kwaliteiten en uitdagingen.”
Daniël Mes, beleidsadviseur gemeente Capelle aan den IJssel


“Hanneke stelde goede en gerichte vragen. Ze vraagt echt door en komt hiermee tot de werkelijke kern. Ik vond dit wel confronterend, maar uiteindelijk was het wel goed. Want juist hierdoor kon ik mijzelf verbeteren en kwam ik verder met mijn coachvraag. Hanneke luistert echt naar je, neemt de tijd en is geduldig. Ze straalt veel enthousiasme uit. Dit had een aanstekelijke werking op mij en maakte de gesprekken elke keer weer leuk en verrassend. Dat je tijdens de coaching niet alleen in een stoel zit, maar echt in beweging komt, sprak mij erg aan. Ze had regelmatig een leerzame oefening voor mij in petto.”
Carolien Jansen, eigenaresse kledingwinkels Lienepien


“De personal coaching bracht mij een stuk bewustwording. Samen hebben we ook veel oefeningen gedaan. Hanneke hield daarbij mijn doelen goed in het het oog. Er zat een duidelijke rode draad in de gesprekken. Hanneke’s tips spreken mij zodanig aan dat ik ze min of meer bewust ben gaan toepassen in verschillende situaties. Hanneke’s manier van doen en confronteren vond ik prettig. Zij is een gevoelig mens en leeft zich sterk in bij de persoon die tegenover haar staat. Ze is zich daarvan bewust en benoemt dat ook, wat mij een veilig gevoel gaf. Zij kanaliseert het gesprek de goede kant op. Hanneke is professioneel en goed bezig met haar vak!”
Daniëla Groenendijk


“De Voice Dialogue was voor mij een manier om op een andere manier met mezelf in gesprek te gaan. Hanneke kan je met je eigen ik in dialoog laten gaan. Ik ging in gesprek met ikken die mij soms in de weg zitten. Bijvoorbeeld met de ik die je af en toe in een chaoot verandert of de ik die er voor zorgt dat je blijft spelen en het leven niet altijd even serieus neemt of de ik die ervoor maakt dat je stappen zet en je aan je eigen planning houdt. Ik heb ervaren dat dit allemaal delen van mijn persoonlijkheid zijn. Ze wist het gesprek concreet te maken en die dingen eruit te halen waarmee ik zelf aan de slag ben gegaan. Mijn complimenten!”
Steven Osse, Akzo Nobel, Integrated Supply Chain


“Hanneke is zowel bij negatieve als positieve onderwerpen zeer inlevend. Ze is van nature enthousiast wat een aanstekelijke werking op mij had. Tijdens de coaching gaf Hanneke mij veel nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld dat een beroepskeuzetest geen houdbaarheid van 20 jaar heeft. Als het nodig was, confronteerde ze mij met mezelf. Dat ervoer ik als positief. Bij Hanneke neem je de coaching niet alleen op vanuit je stoel, maar kom je ook in actie door oefeningen te doen. Daardoor beklijven de inzichten tijdens de coaching en heb je achteraf goede handvatten. Natuurlijk hielp het huiswerk om er thuis mee aan te gang te blijven. Hanneke geloofde enorm in mijn eigen kracht. Door de coaching heb ik veel stappen gezet om zelf verder te komen.”
Marc Dieles, ICT-adviseur


“De coaching van Hanneke heeft mij veel gebracht. Specifiek zijn mij bijgebleven haar luisterend oor en haar kritische vragen. Hanneke luistert aandachtig en is altijd bereid om haar eigen ervaringen te delen. Zo zorgde ze ervoor dat ik mij gehoord voelde en ook kon spiegelen. Tussen mijn verhalen door stelde ze ook af en toe kritische vragen waar ik niet altijd direct een antwoord op had. “Waarom heb je dat zo aangepakt?” of “Heb je ook aan die andere optie gedacht?” Op die manier heb ik een ander perspectief gekregen op sommige zaken. In haar coaching heeft Hanneke mij nuttige methodes aangereikt die bij mij passen en die ik nog steeds gebruik. Ik kan dus zeker zeggen dat haar begeleiding nuttig is geweest voor mij.”
Charlotte


“Hanneke’s manier van coachen is open, zakelijk en tegelijkertijd ook echt betrokken. Vooral dat laatste maakte dat ik mezelf openstelde waardoor ik nu mijn eigen capaciteiten en tekortkomingen weer ben gaan zien. Ik werkte al heel lang in hetzelfde bedrijf en deed mijn werk op de automatische piloot. Samen met Hanneke heb ik gekeken naar welk aandeel ik zelf had in mijn situatie. Ik ontdekte dat wat ik echt leuk vind om te doen ook heel dicht bij mijn talenten ligt. Door de coaching durfde ik mijn onvrede en mijn eigen rol met mijn baas te bespreken. Ik kreeg er taken bij die mij meer uitdagen. Ook ben ik een opleiding gaan volgen die meer aansluit bij wat ik in de rest van mijn carrière wil. Dat geeft me enorm veel energie. Hanneke wist mij goed te prikkelen en gaf mij net dat zetje dat ik nodig had om stappen te gaan zetten.”
Menno