Privacy Beleid (AVG)

Eigen Kracht Coaching werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Betrouwbaarheid en veiligheid is belangrijk in mijn dienstverlening en mijn omgang met klanten. Daarom behandel ik persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Het naleven van de AVG doe ik om de privacy van websitebezoekers, potentiële cliënten en leveranciers te waarborgen.

Welke gegevens verzamel ik en waarom?

Als ik om persoonlijke gegevens vraag, dan vermeld ik altijd het doel. Dit kan zijn voor de doelstellingen van de coaching, de communicatie of de facturering. Ik gebruik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Voor alle verwerkingen geldt dat alleen gegevens gebruikt worden die actief door mijn klanten verstrekt worden, mondeling, per mail of op papier. Deze website gebruikt cookies om het bezoek te analyseren.

Aan wie geef ik de gegevens door?

In geen geval worden aan mij verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting is. Ik deel de inhoud van de gesprekken of gegevens met jouw leidinggevende, tenzij hierover met jou afspraken zijn gemaakt. Ook verkoop, verhuur of lease ik geen persoonsgegevens aan anderen. Ik deel persoonsgegevens alleen met derden, als dit noodzakelijk is of ten bate komt van de overeenkomst die ik met mijn klant heb of ter verbetering van mijn vaardigheden. Dit gebeurt alleen met toestemming van de cliënt en als het gaat om intervisie of supervisie zijn deze gegevens volledig geanonimiseerd.

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Als coach heb ik de wettelijke verplichting om gegevens 7 jaar te bewaren. Hierna vernietig ik ze.

Hoe beveilig ik de vastgelegde persoonsgegevens?

Ik stel alles in het werk om de persoonsgegevens die aan mij verstrekt worden zo goed mogelijk te beveiligen. Eventuele gegevens staan op mijn werklaptop. Hierop zit een wachtwoord waarvan alleen ik op de hoogte ben. Mijn boekhouder heeft de beschikking over factuurgegevens. Als extra beveiliging maken ik en mijn boekhouder gebruik van wachtwoorden. Zo wordt ongeoorloofde toegang voorkomen en wordt het juiste gebruik van gegevens gegarandeerd.

Analytics

Ik gebruik Google Analytics voor het volgen van bezoekers van mijn website. Lees hier meer over het Privacybeleid van Google.
Webhosting Antagonist verzamelt geanonimiseerde analytics data. Lees hier het meest recente en geldende veiligheidsbeleid van Antagonist.

Betaalverkeer

Via Mollie wordt het betaalverkeer geregeld. Lees hier meer over hun privacybeleid.

Het recht op intrekking van verleende toestemming

Mijn klanten hebben het recht om een eerder verleende toestemming tot gebruik en verwerking van hun gegevens in te trekken. Ook hiervoor is het voldoende om een mail met het verzoek te sturen aan h.zumker@eigenkrachtcoaching.nl