Vertrouwenspersoon
inhuren?

Vertrouwenspersoon inhuren in Rotterdam?

Je wil dat je mensen zich respectvol naar elkaar gedragen en dat er een veilige en open sfeer heerst. Hierin functioneren je medewerkers het beste. Toch kan als je mensen intensief en dagelijks samenwerken gedrag ontstaan dat niet wenselijk is. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Vreemd genoeg is dat menselijk. 

Ongewenst gedrag wil je in jouw organisatie het liefste voorkomen en als het speelt, wil je dat je mensen terecht kunnen bij iemand die naar ze luistert en ze (verder) helpt. Mij als jullie vertrouwenspersoon inhuren is dan een slimme zet.

Je bent waarschijnlijk op zoek naar een extern vertrouwenspersoon omdat je deze intern niet kunt vinden of omdat je een 100% onafhankelijke professional zoekt. Ik ondersteun jullie graag en draag bij aan een werkplek waar je mensen zich prettig en veilig kunnen voelen.

In Rotterdam ben ik vertrouwenspersoon voor: Notilyze, Eurocaps, Studio Bereikbaar, KBC-bank, Energiewacht, Polyplastic en Torn belastingadvies. 

In deze bijdrage van EenVandaag leg ik uit waarom ik vertrouwenspersoon werd en leg ik samen met Inge te Brake (voorzitter van onze landelijke vereniging) uit hoe belangrijk vertrouwenspersonen zijn.

Waarom kiezen voor mij als jullie vertrouwenspersoon?

Vroeger werd ik gepest. Niemand wilde naast me zitten en – uiteraard – kozen ze me niet bij de gymles. Wat doe ik verkeerd, dacht ik. Het antwoord had ik niet. Ook in m’n werkende leven ging het pesten door.

Volwassen vrouwen en mannen kunnen zich onvolwassen gedragen. 

Ik weet hoe vreselijk het voelt om door je collega’s geïntimideerd of belachelijk gemaakt te worden. Waarom doen mensen dit, dacht ik. Ik besefte dat het ook iets bij míj was. Ik hield mensen niet buiten m’n ruimte. 

Ik werkte aan mezelf. Grenzen stellen, nee zeggen, gedrag bespreekbaar maken, het vroeg veel moed. Ik vond het heel eng, maar door het gewoon te doen, ging het steeds beter. 

Mijn eigen ontwikkelingsproces bracht mij waar ik nu ben. Ik weet wat je er zelf aan kunt doen als je te maken hebt met ongewenst gedrag en stevig in je schoenen wil staan. Als extern vertrouwenspersoon weet ik wat de verantwoordelijkheden van jou als werkgever zijn.

Dat melders zich gesteund en gehoord voelen, vind ik belangrijk. Ik ben heel betrokken en oordeel niet. Ik zeg wat nodig is vanuit oprechte betrokkenheid.

Het geeft mij een goed gevoel om mensen weer in hun kracht te zetten door ze adviezen en tips te geven waarmee ze in staat zijn hun situatie anders aan te pakken. Ongewenst gedrag hoef je niet op je te laten zitten.

Ik ben gediplomeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, de LVVV en ben geregistreerd bij CRP.

 

Coaching Rotterdam

Wat doe ik als vertrouwenspersoon?

Als het nodig is verwijs ik door naar gespecialiseerde hulpverlenende instanties. Alle meldingen registreer ik geanonimiseerd in een jaarverslag.

vertrouwenspersoon Rotterdam

Wat levert een vertrouwenspersoon inhuren je als werkgever op?

teambuilding Rotterdam

Sluit een abonnement af

Wil je een vertrouwenspersoon inhuren en met mij kennismaken? Neem dan contact met me op en kies een van mijn abonnementen. Dit zit in een abonnement:

extern vertrouwenspersoon Rotterdam

Waarom iemand van buiten inhuren als vertrouwenspersoon?

Voor medewerkers voelt het vaak veiliger om met een extern vertrouwenspersoon over gevoelige zaken te praten dan met een intern vertrouwenspersoon, of met een collega die ze dagelijks tegenkomen.

Ik maak geen onderdeel uit van de organisatie en er is geen hiërarchische werkrelatie. Dat zorgt ervoor dat ik met een onafhankelijke blik kan kijken naar wat er speelt.

Coaching Rotterdam

Als vertrouwenspersoon kan ik ook dit voor je regelen

Alles bij elkaar is een vertrouwenspersoon inhuren geen overbodige luxe. Het is dé manier om je medewerkers vroegtijdig hun probleem te laten uiten. Beter dan opkroppen en minder goed gaan functioneren. Het zou goed zijn als ze denken: hierover ga ik even met Hanneke praten.

EenVandaag: onveiligheid op werkvloer

Het melden van ongewenst gedrag is lastig

📍 Ga ik hierdoor mijn baan verliezen?

📍Gaan collega’s wat me is overkomen bagatelliseren? Vinden ze dat het MOET kunnen? Of dat ik het te zwaar opvat?

📍Denken ze ‘eigen schuld dikke bult’?

📍Was het echt wel ernstig genoeg om er iets van of over te zeggen? Wordt mijn kwestie wel goed oppakt?

📍Was ik niet gewoon zelf de schuld? Mensen denken toch vaak: waar rook is, is vuur (gevoelens van schaamte)

📍Profileer ik me hiermee als mislukkeling?

Terughoudendheid is begrijpelijk. Maar je stopt gedrag dat niet door de beugel niet. Mijn pleidooi? Sta voor jezelf, laat pesten, intimidatie etc. niet op je zitten!

Zie je het nut van het inhuren van een vertrouwenspersoon in Rotterdam?

Coaching Rotterdam