Stuur niet te snel
aan op ontslag!

Arbeidsmediation in Rotterdam

Een arbeidsconflict. Een zieke medewerker. Juridische procedures en een hoop gedoe. Te snel aansturen op ontslag bij een arbeidsconflict kan je als werkgever duur komen te staan. Bovendien is zo’n vertrek ingrijpend voor iedereen die erbij betrokken is. Beter is om te investeren in de samenwerking door arbeidsmediation te starten en elkaars sterke punten te hervinden.  

Je krijgt met mediation snel zicht op hoe jullie conflict oplosbaar is. Door met elkaar het goede gesprek aan te gaan herontdek je wat er wél leuk is aan elkaar. 

Ja, de uitkomst van een geëscaleerd conflict kan een vaststellingsovereenkomst zijn. Kies je voor arbeidsmediation? Dan krijg je een vaststellingsovereenkomst met duidelijke afspraken waarin alle partijen zich kunnen vinden. En je mag een beetje gal spugen. Dat helpt om je blik daarna weer naar voren te richten. 

Wat levert arbeidsmediation je op?

Je krijgt snel duidelijkheid en je weet waar je aan toe bent. Als je een rechterlijke procedure start duurt dat veel langer.

Een traject bij een mediator is vaak veel korter dan wanneer je naar rechter stapt. Procederen is ingewikkeld.

Je start meteen en hoeft niet te wachten totdat je zaak voorkomt. Je bent hierdoor sneller van je gedoe af. Vaak ben je de verharding voor waardoor extreme en ingrijpende stappen niet nodig zijn.

Het gesprek komt weer op gang.

Er komt er ruimte om je eigen denken, voelen en handelen en dat van de tegenpartij opnieuw te bekijken. Je ziet welke veranderingen er wél mogelijk zijn.  

Je komt tot elkaar in plaats van dat je tegen elkaar blijft vechten. En als je  helaas – toch uit uit elkaar gaat, maak je daarover afspraken die wél goed voelen.

Arbeidsmediation is informeel en oplossingsgericht. Je bepaalt samen met de andere partij wat de uitkomst moet zijn. Hierdoor kun je zelf veel invloed uitoefenen. 

In het geval het toch komt tot een vaststellingovereenkomst werk ik samen met advocatenkantoor Verberkmoes. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je afspraken juridisch afgedicht zijn en voldoen aan het arbeidsrecht.

Overigens: als no-nonsense mediator met een bedrijfskundige achtergrond garandeer ik je dat we met beide benen op de grond blijven.

Hoe werkt arbeidsmediation?

Als mediator zorg ik ervoor dat jullie weer naar elkaar gaan luisteren en dat jullie kunnen zeggen wat belangrijk voor je is. 

Ik oordeel niet, ook niet over de oplossing die jullie kiezen. Jullie moedig ik aan dit ook te doen. Verrassend is het zeker.

Ik help jullie zodat jullie communicatie weer op gang komt en je weer met elkaar gaat praten. Zodat jullie weer oog krijgen voor elkaars belangen

En vanuit daar weloverwogen kunnen beslissen over hoe jullie de toekomst in willen gaan. 

Hierover maken jullie afspraken. Over hoe jullie samen verder willen gaan of over hoe jullie uit elkaar gaan.

Dat zorgt voor nieuwe inzichten. Acceptatie in plaats van woede of wrok.

“Ik wil geen ruzie, ruzie. Trek nu geen conclusie. Het is allemaal illusie. Ik leg mijn gevoelens op de weg-eg. Hoop dat jij ze op tijd ziet en niet crasht.” – Philly Moré

voice dialogue

Er samen uitkomen? Dat is voor alle partijen beter!

Een verstoorde arbeidsrelatie grijpt diep in je leven in.
Denk aan ziekte, ontslag en reputatieschade. Nog maar niet te spreken van psychische schade. Dat wil je toch voorkomen?

Arbeidsmediation werkt

Een arbeidsconflict gaat gepaard met schade, tijdverlies en kosten. Daar wil je snel vanaf. 

Mediation is een eenvoudige, zeer snelle en goedkope manier om een conflict op het werk aan te pakken.

“Ik zat in een Tweede Spoor Traject en was één stap van de uitgang verwijderd. De bedrijfsarts stelde arbeidsmediation voor. Ik kan het bijna niet geloven, maar ik ben weer gereïntegreerd. Een gang naar de rechter was niet nodig.

ANONIEM

Coaching Rotterdam

In re-integratiespelregels speelt arbeidsmediation via de Wet Verbetering Poortwachter een belangrijke rol . Bij een mediator met elkaar in gesprek gaan, betekent dat je voldoet aan de verplichtingen die een goed werknemer en werkgever met elkaar hebben.

teambuilding Rotterdam

Een voorbeeld uit de praktijk

Boudewijn werkt al 17 jaar met veel plezier bij bedrijf Y. Na een reorganisatie had hij twee opties: weggaan met een gunstige regeling of een andere functie. Hij koos voor de nieuwe baan.

In zijn nieuwe baan moest alles sneller dan hij gewend was. Boudewijn kon maar moeilijk wennen aan de nieuwe werkzaamheden. Ook waren veel oude collega’s ondertussen vertrokken. Aansluiting vinden bij het nieuwe team lukte hem niet. 

In een boordelingsgesprek vond zijn manager dat zijn werktempo te laag was, hij te veel fouten maakte en vaak chagrijnig was. 

Boudewijn kreeg last van hyperventilatie en hoofdpijn, melde zich ziek en ging naar de bedrijfsarts. Die zei dat Boudewijn medisch gezien niet ziek was, de klachten werkgerelateerd waren en hij gewoon naar het werk moest.  

Boudewijn vroeg een second opinion en bleef ziek gemeld. Nadat de verhouding met Boudewijns manager verslechterde, stelde de bedrijfsarts arbeidsmediation voor. 

Tijdens de mediation vertelde Boudewijn dat de reorganisatie heftig was, hij zich niet erkend voelde en dat het de eerste keer was dat hij een slechte beoordeling kreeg. Ook noemde Boudewijn de onzekerheid die om de hoek kwam kijken bij het opnieuw beginnen in een nieuwe baan. 

De manager vertelde dit hij dat niet wist. Hij zei dat hij de situatie ook lastig vond en niet wist wat hij ermee aan moest. De manager toonde begrip dat het hard gelach moest zijn om na 17 jaar prima functioneren opeens iets compleet anders te moeten doen en dan ook nog eens geen steun te krijgen. 

De gesprekken voor arbeidsmediation gaven zoveel inzicht en begrip dat het de weg opende naar een nieuw gesprek. Dat ging over wat Boudewijn nodig had om de functie beter aan te kunnen. Boudewijn ontspande en bleek met meer ondersteuning zijn baan prima aan te kunnen. 

Arbeidsmediation geslaagd!

Is arbeidsmediation ook iets voor jou?

Coaching Rotterdam