Samenwerken werkt leuker

“Bleek die knutselopdracht toch veel te zeggen over onze samenwerking”

Teamcoaching-Samenwerken-Rotterdam

Tijdens deze workshop kijken we op welke manier individuele teamleden samenwerken. Elke deelnemer vult vooraf een vragenlijst in waaruit blijkt wat voor teamspeler hij of zij is. Daarna gaan we spelenderwijs met elkaar aan de slag en werken aan een case. Het team wordt zich beter bewust van het eigen gedrag, weet hoe ze hun kwaliteiten kunnen gebruiken en leert wat een goede samenwerking van hen vraagt.

De training wordt aangepast aan de wensen van het team. Ik geef deze workshop vaak met meerdere trainers en/of een trainingsacteur. Door samen aan iets te werken wat even helemaal los staat van de dagelijkse werkzaamheden kun je heel goed en snel ontdekken wie welke rol in het team vervult. Mijn rol als teamcoach is dat ik observeer wat het team doet en hoe iedereen zich tot elkaar verhoudt. Daarna geef ik terug wat ik heb gezien en laat ik eerst ieder voor zich hierop reflecteren. 

Daarna pakken we Belbins teamrollen erbij en kijken we wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen wat we tijdens de opdracht hebben gezien en de uitkomsten van de test. Ik stel het team vragen over welke rollen vervuld zijn en welke niet. Wat betekent dit voor het dagelijks werk? En hoe gaat het team hiermee om? Wie vangt eventuele gaten op?

Door te starten met een creatieve oefening wordt het allemaal ook niet zo zwaar, maar juist leuk om aan de samenwerking te werken. Je team gaat naar huis met tal van inzichten en concrete afspraken over hoe zaken beter of anders kunnen worden aangepakt. Want je natuurlijk wel dat het niet bij knutselen alleen blijft.

Klinkt dit je interessant in de oren? Boek dan zelf een workshop. Bel 06 33868922.