Voor een werkplek waar medewerkers zich veilig voelen

Jouw vertrouwenspersoon in Rotterdam

Als mensen intensief en dagelijks samenwerken kan gedrag ontstaan dat niet wenselijk is: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Vreemd genoeg is dat menselijk. Toch wil je niet dat het in jouw organisatie gebeurt. Je wilt dat iedereen zich respectvol gedraagt en er een veilige en open sfeer heerst; daarin functioneren mensen immers het best.

Maar liefst één op de zes medewerkers komt in aanraking met ongewenst gedrag op de werkvloer. Van een collega die op een intimiderende manier dingen bij je afdwingt, tot een manager die iedere keer net wat te dichtbij staat als hij je iets uitlegt. Pesten, of structureel treiteren gebeurt ook vaker dan wordt gedacht. Daar kan ik zelf over meepraten.

Dat wangedrag zorgt niet alleen voor een slechte sfeer op de werkvloer, maar heeft uiteindelijk als gevolg dat mensen er letterlijk ziek van worden. Dat wil je als werkgever toch voorkomen?

Ja, ik wil weten wat een vertrouwenspersoon voor mijn organisatie kan betekenen

Coaching Rotterdam
vertrouwenspersoon Rotterdam

Wat doe ik precies als vertrouwenspersoon?

 • Ik vang de melder op en biedt een luisterend oor
 • Informeer hem of haar over de mogelijke oplossingen
 • Bied advies, steun en hulp: hoe kan hij/zij de situatie verbeteren?
 • Begeleid bij het indienen van een klacht

Als dat nodig is verwijs ik door naar gespecialiseerde hulpverlenende instanties. En alle meldingen registreer ik geanonimiseerd in een jaarverslag.

vertrouwenspersoon Rotterdam

Waarom zou je mij kiezen als vertrouwenspersoon?

Ik bied professionele begeleiding als je er zelf binnen de organisatie niet meer uitkomt. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, de LVVV en ben geregistreerd bij de CERP.

Dat melders zich gesteund en gehoord voelen, vind ik belangrijk. Ik ben heel betrokken en oordeel niet. Ik zeg wat nodig is vanuit oprechte betrokkenheid.

Het geeft mij een goed gevoel om mensen weer in hun kracht te zetten door ze adviezen en tips te geven waarmee ze in staat zijn hun situatie anders aan te pakken. Ongewenst gedrag hoef je niet op je te laten zitten.

vertrouwenspersoon Rotterdam

Wat levert het je als werkgever op?

 • Medewerkers gaan weer met plezier naar hun werk
 • De sfeer op de werkvloer verbetert
 • De werkomgeving is gezond en veilig
 • Het ziekteverzuim neemt af
 • Je bent een aantrekkelijke werkgever
 • Je voldoet aan de Arbowet
teambuilding Rotterdam

Sluit een abonnement af

Wil jij de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in jouw organisatie borgen? Neem dan contact met me op en kies een van mijn abonnementen. De onderstaande diensten behoren tot de mogelijkheden:

 • Een kennismakingsgesprek waarin we de belangrijkste aandachtspunten vanuit jouw organisatie bespreken
 • Een nieuwsbericht waarin ik mezelf aan de medewerkers voorstel
 • Een aantal gesprekken met melders van ongewenste omgangsvormen
 • Een geanonimiseerd jaarverslag met daarin het aantal gesprekken, een weergave op hoofdlijnen van de aard van de gesprekken en een advies over hoe te zorgen voor gewenste omgangsvormen
 • Nieuwsberichten over psychosociale arbeidsbelasting zoals seksuele intimidatie, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie
extern vertrouwenspersoon Rotterdam

Waarom iemand van buiten?

Voor medewerkers voelt het vaak veiliger om met een extern vertrouwenspersoon over gevoelige zaken te praten dan met een intern vertrouwenspersoon, of met een collega die ze dagelijks tegenkomen.

Ik maak geen onderdeel uit van de organisatie en er is geen hiërarchische werkrelatie. Dat zorgt ervoor dat ik met een onafhankelijke blik kan kijken naar wat er speelt.

Coaching Rotterdam

Dit kan ik ook voor je doen

 • Een risico-inventarisatie maken van de psychosociale belasting van je medewerkers, zoals genoemd in de Arbowet (de arbo-inspectie kan je erom vragen!)
 • Een plan van aanpak maken om te komen tot gewenste omgangsvormen.
 • Een gedragscode opstellen.
 • Workshops geven voor leidinggevenden en/of medewerkers over gewenste omgangsvormen.

Alles bij elkaar is een vertrouwenspersoon geen overbodige luxe. Het is dé manier om je medewerkers vroegtijdig hun probleem te laten uiten. Beter dan opkroppen en minder goed gaan functioneren. Het zou goed zijn als ze denken: hierover ga ik even met Hanneke praten.

Zie je het nut van een vertrouwenspersoon?

Coaching Rotterdam