Vertrouwenspersoon
inhuren?

Vertrouwenspersoon inhuren?

Als mensen intensief en dagelijks samenwerken kan gedrag ontstaan dat niet wenselijk is. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Vreemd genoeg is dat menselijk. Toch wil je dit in jouw organisatie voorkomen. Je wil dat je mensen zich respectvol naar elkaar gedragen en dat er een veilige en open sfeer heerst. Hierin functioneren je medewerkers het beste.

Je bent waarschijnlijk op zoek naar een extern vertrouwenspersoon omdat je deze intern niet kunt vinden of omdat je een 100% onafhankelijke professional zoekt. Huur mij in als extern vertrouwenspersoon. Ik ondersteun jullie en draag bij aan een werkplek waar je mensen zich prettig en veilig kunnen voelen

Maar liefst één op de zes medewerkers komt in aanraking met ongewenst gedrag op de werkvloer. Van een collega die op een intimiderende manier dingen bij je afdwingt, tot een manager die iedere keer net wat te dichtbij staat als hij je iets uitlegt. Pesten, of structureel treiteren gebeurt ook vaker dan je denkt. Daar kan ik zelf over meepraten.

Dat wangedrag zorgt niet alleen voor een slechte sfeer op de werkvloer, maar het zorgt er ook voor dat je medewerkers er letterlijk ziek van worden. Dat wil je als werkgever toch voorkomen?

Ja, ik wil weten wat een extern vertrouwenspersoon voor mijn organisatie kan betekenen

Coaching Rotterdam
vertrouwenspersoon Rotterdam

Wat doe ik als vertrouwenspersoon?

Als het nodig is verwijs ik door naar gespecialiseerde hulpverlenende instanties. Alle meldingen registreer ik geanonimiseerd in een jaarverslag.

vertrouwenspersoon Rotterdam

Waarom zou je mij als vertrouwenspersoon inhuren?

Ik ben gediplomeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, de LVVV en ben geregistreerd bij CRP.

Vroeger werd ik gepest. Niemand wilde naast me zitten en – uiteraard – kozen ze me niet bij de gymles. Wat doe ik verkeerd, dacht ik. Het antwoord had ik niet. Ook in m’n werkende leven ging het pesten door.

Volwassen vrouwen en mannen kunnen zich onvolwassen gedragen. Ik weet hoe vreselijk het voelt om door je collega’s geïntimideerd of belachelijk gemaakt te worden. Waarom doen mensen dit, dacht ik. Ik besefte dat het ook iets bij míj was. Ik hield mensen niet buiten m’n ruimte. 

Ik werkte aan mezelf. Grenzen stellen, nee zeggen, gedrag bespreekbaar maken, het vroeg veel moed. Ik vond het heel eng, maar door het gewoon te doen, ging het steeds beter. 

Mijn eigen ontwikkelingsproces bracht mij waar ik nu ben. Ik weet wat je er zelf aan kunt doen om stevig in je schoenen te kunnen staan. Als vertrouwenspersoon weet ik wat de verantwoordelijkheden van jou als werkgever zijn. 

Dat melders zich gesteund en gehoord voelen, vind ik belangrijk. Ik ben heel betrokken en oordeel niet. Ik zeg wat nodig is vanuit oprechte betrokkenheid.

Het geeft mij een goed gevoel om mensen weer in hun kracht te zetten door ze adviezen en tips te geven waarmee ze in staat zijn hun situatie anders aan te pakken. Ongewenst gedrag hoef je niet op je te laten zitten.

Inmiddels help ik al meerdere organisaties die mij als vertrouwenspersoon inhuren.

Wat levert een vertrouwenspersoon inhuren je als werkgever op?

teambuilding Rotterdam

Sluit een abonnement af

Wil je een vertrouwenspersoon inhuren en met mij kennismaken? Neem dan contact met me op en kies een van mijn abonnementen. Dit zit in een abonnement:

extern vertrouwenspersoon Rotterdam

Waarom iemand van buiten?

Voor medewerkers voelt het vaak veiliger om met een extern vertrouwenspersoon over gevoelige zaken te praten dan met een intern vertrouwenspersoon, of met een collega die ze dagelijks tegenkomen.

Ik maak geen onderdeel uit van de organisatie en er is geen hiërarchische werkrelatie. Dat zorgt ervoor dat ik met een onafhankelijke blik kan kijken naar wat er speelt.

Coaching Rotterdam

Dit kan ik als vertrouwenspersoon ook voor je doen

Alles bij elkaar is een vertrouwenspersoon inhuren geen overbodige luxe. Het is dé manier om je medewerkers vroegtijdig hun probleem te laten uiten. Beter dan opkroppen en minder goed gaan functioneren. Het zou goed zijn als ze denken: hierover ga ik even met Hanneke praten.

Zie je het nut van het inhuren van een vertrouwenspersoon?

Coaching Rotterdam