Hoe verloopt de intake en moet ik daarvoor betalen?

Elk coachtraject begint met een intakegesprek. Allereerst om te kijken of het tussen ons klikt. Die ‘klik’ is een belangrijke voorwaarde om jouw coachtraject te laten slagen. Tijdens het gesprek staat jouw coachvraag centraal. We bespreken wat deze is, wat je wilt bereiken en wat je verwachtingen zijn over het traject en mij als coach. Ik vertel je over mijn aanpak, we maken afspraken over het verloop van het coachtraject en het aantal gesprekken. Als jij of ik het gevoel hebben dat de ‘klik’ er tijdens of na het eerste gesprek niet is, hoef je niet te betalen. Gaan we door: dan telt dit gesprek als eerste gesprek.

Hoe verloopt een coachtraject?

Een coachtraject bestaat uit een intakegesprek en vier tot acht sessies die elk een uur duren. De gesprekken vinden ongeveer een keer per twee à drie weken plaats. Dit kan op jouw werk of bij mij. De gesprekken gaan over het hier en nu en de toekomst. Het verleden speelt slechts zijdelings een rol. Als blijkt dat er dieperliggende oorzaken zijn voor jouw coachvraag dan verwijs ik je door naar een andere hulpverlener uit de eerste- of tweedelijnszorg.

Tijdens de gesprekken bespreken we situaties uit je werk of dagelijks leven. Denk hierbij aan lastige gesprekken, ergernissen of allergiën voor mensen uit je omgeving. Door hierover te reflecteren, boek je de beste resultaten in het starten met nieuwe denkwijzen of gedrag.

Het ‘echte’ werk begint na ons gesprek. Je krijgt huiswerk mee. In ieder geval vraag ik je een verslag van de bijeenkomst te maken. Dit helpt je na te denken over je leerproces. Je oefent met nieuw gedrag, werkt een opdracht uit of leest een boek dat met jouw coachvraag te maken heeft. Allemaal stappen die je dichter bij jouw doel brengen.

Tussentijds en aan het einde van het traject evalueren we wat de coaching je brengt. We reflecteren op je leerproces en je persoonlijke ontwikkeling. Bij een zakelijk coachingstraject doen we dat samen met je manager.

Krijg ik de coaching vergoed?

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken van de belasting. Vaak reserveren werkgevers een opleidingsbudget voor medewerkers. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Wat is het verschil tussen coaching en therapie?

Coaching en therapie zijn twee verschillende trajecten die in elkaars verlengde liggen. Ze kunnen elkaar aanvullen. Therapie is bedoeld om psychische klachten en dieper liggende problemen aan te pakken en richt zich op het heden en verleden. Bij coaching staat voornamelijk het hier en nu centraal. We gebruiken het verleden alleen om beter te kunnen begrijpen waarom je dingen nu doet zoals je ze doet. Coaching is bedoeld voor het bereiken en ontdekken van je doelen, met de nadruk op het vergroten van je vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten.