Eigen Kracht Coaching Rotterdam

Hoe maak van je allergie een uitdaging?

allergie kernkwaliteit

…Wie heeft nu juist die eigenschap die jij niet hebt? Weet je het niet? Let maar op want hij is gehuld in een laagje van ergernis! Het is heel nuttig om met deze bril naar het gedrag van anderen te kijken en zo te ontdekken welk gedrag jij meer kunt gebruiken en wat jouw uitdagingen zijn. Je kunt Daniel Ofmans kernkwadrant gebruiken om je kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën inzichtelijk te maken.…

Wat kun je met je kernkwadrant?

Als je weet wat je kernkwaliteiten zijn, kun je ze bewuster inzetten. En als je deze daarna doorvertaalt naar valkuilen en uitdagingen, heb je goed in het vizier waar je ontwikkelmogelijkheden zitten. Zicht op je kernkwaliteiten en de vervormingen daarvan helpen je om feedback tijdens een functionerings- of beoordelingsgesprek beter te kunnen plaatsen en erop te kunnen reageren. Bij sollicitatiegesprekken wordt er steevast naar je positieve en minder ontwikkelde eigenschappen gevraagd. Handig als jij ze dan on top of mind hebt. 

Schematisch ziet het kernkwadrant er zo uit:

daniel ofman coaching rotterdam

Kernkwaliteit 
Dit zijn eigenschappen die tot je kern behoren en waarin je heel goed bent. Het zijn je aangeboren eigenschappen. 

Valkuil 
Een valkuil is een karaktereigenschap die een doorgeschoten vorm is van je kernkwaliteit en wordt ook wel vervorming genoemd. 

Uitdaging 
Het tegenovergestelde van je valkuil is je uitdaging en waar jij je in kunt ontwikkelen. 

Allergie 
Meestal ben je allergisch voor iemand die te veel van jouw uitdaging heeft. Je allergie is je doorgeschoten uitdaging.

Wie heeft nu juist die eigenschap die jij niet hebt? Weet je het niet? Let maar op want hij is gehuld in een laagje van ergernis! 

Het is heel nuttig om met deze bril naar het gedrag van anderen te kijken en zo te ontdekken welk gedrag jij meer kunt gebruiken en wat jouw uitdagingen zijn. Je kunt Daniel Ofmans kernkwadrant gebruiken om je kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën inzichtelijk te maken.

Op de rem trappen

Een van mijn kernkwaliteiten is dat ik erg resultaatgericht ben. Zo ben ik er een ster in om mijn afspraken na te komen en haal ik al mijn deadlines. Als ik met anderen samenwerk, stimuleer en motiveer ik hen zodat onze klus op tijd is afgerond. De keerzijde van mijn kwaliteit is dat ik hierin soms push of drammerig ben. Een valkuil waar ik zo nu en dan behoorlijk in kan doorschieten. 

Ik ben gaan oefenen met gewoon even achteroverleunen, gas terug nemen en kijken wat er gebeurt als je niets doet. Dat was voor mij een hele uitdaging. Ik ben erachter gekomen dat anderen juist in beweging komen als ik het niet doe. In de coaching is dat een rol die ik regelmatig bewust pak. Om het rondje af te maken, zal het je niet verbazen dat mijn allergie zit in mensen die erg passief zijn. En daarin zit mijn uitdaging. Als ik nu een keer wel drammerig ben, trap ik gemakkelijker bij mezelf op de rem en stuur ik mezelf bij. 

Doordat ik mezelf beter heb leren kennen en waarderen, weet ik ook welke kwaliteit achter mijn valkuil zit, kan ik met mildheid naar mezelf kijken en tegelijkertijd kiezen om de beste versie van mezelf te zijn. 

Diep je kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën uit met loopbaancoaching Rotterdam. Gegarandeerd dat je nog meer zicht krijgt op je kernkwaliteiten en ontdekt waar jouw uitdagingen liggen! 

Als je binnenkort een sollicitatiegesprek hebt, krijg je van mij handvatten hoe jij jouw valkuilen zo kunt beschrijven dat deze zelfs aantrekkelijk zijn voor je toekomstige werkgever.

Kernkwaliteiten en de vervormingen

KERNKWALITEITVALKUILUITDAGINGALLERGIE
aanwezig zijndominantbescheidenonderdanig
accuratessepietluttigheidcreativiteitwarrig
alertnerveusrustigongeïnteresseerd
assertiefegoïstischaltruïstischonzeker
autonoomdwarsmeegaandonderdanig
bedachtzaambeduchtmoedigroekeloos
beheerstbemoeizuchtigloslatenonverschillig
behulpzaambemoeizuchtigloslatenonverschillig – afstandelijkheid
bescheidenonzichtbaarprofilerendarrogant
beschouwendafstandelijkempathischsentimenteel
besluitvaardigforcerendontvankelijkbesluiteloos
betrokkendwependbeschouwendonverschillig
betrouwbaarsaaiinnovatiearbitrair
consequentstarflexibelmet alle winden meewaaien
creatiefzweverigorde en structuurbehoudend
daadkrachtigdrammeriggeduldigpassief
durfovermoedigheidvoorzichtigheidgeremdheid
eerlijkheidbotheidtactmanipulatie
efficiëntstatischcreatiefchaotisch
eigenzinnigrebelsmeegaandonderdanig
empathischsentimenteelbeschouwendafstandelijk
flexibelwispelturigordenendstar
flexibiliteitmet alle winden meewaaienstandvastigheidstarheid
gedisciplineerddwangneurotischloslatenongedisciplineerd
geduldigpassiefdaadkrachtigdrammerig
gehoorzaamslaafsautonoomeigenzinnig
gestructureerdbureaucratischaanpassinginconsistent
gezagsgetrouwja-knikkenconsensusanarchistisch
gulspilziekzuiniggierig
harmonischtoedekkendirectconflict
idealistischzweverigrealistischcynisch
improviserenchaotischlijn/structuurstar/vasthoudendheid
ingetogenpassiefinitiatiefrijkopdringerig
innovatiefzweverigrationeelsceptisch en afwachtend
krachtigagressiefterughoudendpassief
kritischrebelskijken naar wat goed gaatja-knikken
loyaalonderdanigkritischongehoorzaam
meegaandonzichtbaarautonoomeigengereid
moedigroekeloosbedachtzaamaarzelend
optimistischnaïfalertpessimisme
ordenendstarflexibelwispelturig
overtuigdfanatiekrelativerendmeningsloos
profilerendarrogantbescheidenonzichtbaar
rationeelafstandelijkbetrokkenwillekeur
relativeringsvermogenlichtzinnigheidserieus zijnzwaarmoedigheid
spontaniteitwispelturigheidconsequent zijnrechtlijnigheid
verdraagzaamconflict mijdendstrijdbaarkil
vriendelijkbraafheidlefgenadeloos
weloverwogentwijfelenzelfverzekerdarrogant
zelfstandigeenzaamteamwerkafhankelijk
zelfverzekerdarrogantbescheidenvragend & twijfelend
zorgvuldigpietluttigheidlosheidnonchalance
zorgzaamheidbetuttelingloslatenonverschillig
Sluit Menu
×
×

Winkelmand