Huur je mij in als extern vertrouwenspersoon, dan zorg ik samen met jou voor een fijne werkplek voor jouw medewerkers! Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie of agressie door collega’s op de werkvloer?  Maar liefst 1 op de 6 medewerkers komt ermee in aanraking! Dit zorgt niet alleen voor een slechte sfeer, maar ook dat mensen er letterlijk ziek van worden. Dit wil je als werkgever toch voorkomen?

Wat levert het jou als werkgever op?

 • je voldoet aan de Arbowet
 • je werkomgeving is gezonde en veilig
 • je ziekteverzuim neemt af
 • de sfeer op de werkvloer is prettig
 • medewerkers gaan weer met plezier naar hun werk
 • je bent aantrekkelijk als werkgever

Juist iemand van buiten

Het voelt voor medewerkers vaak veel veiliger om met een extern vertrouwenspersoon over gevoelige zaken te praten dan met een intern vertrouwenspersoon of een collega die ze dagelijks op de werkvloer tegen komen. Ik maak geen onderdeel uit van de organisatie en van een hiërarchische werkrelatie is geen sprake. Dit zorgt dat ik met een onafhankelijke blik kan kijken naar wat er speelt. Als ik in beeld kom dan dan:

 • vang ik de melder op en bied ik een luisterend oor
 • informeer ik de melder welke oplossingen er mogelijk zijn
 • geef ik advies, steun en hulp aan de melder om zijn of haar situatie te verbeteren
 • begeleid ik de melder als bij het indienen van een klacht
 • verwijs ik melders naar andere hulpverlenende instanties
 • registreer ik meldingen in een jaarverslag

Wat breng ik mee?

Ik ben er voor bedrijven die professionele begeleiding zoeken voor medewerkers die er zelf niet meer uitkomen. Ik vind het belangrijk dat melders zich gesteund en gehoord voelen, ben heel betrokken en (ver)oordeel ik niet. Het geeft mij een goed gevoel om hen weer in hun kracht te zetten door ze te voorzien van tips en adviezen waarmee ze hun situatie anders kunnen aanpakken. Mijn opleiding tot vertrouwenspersoon volgde ik bij  Bezemer Kuiper & Schubad. Vanaf januari 2019 ben ik aangesloten bij de landelijke vereniging vertrouwenspersonen (LVV) en ben geregistreerd bij de CRP.

Sluit een abonnement af

Je kunt bij mij een abonnement afsluiten inclusief een aantal gesprekken met melders van ongewenste omgangsvormen. Je krijgt een kennismakingsgesprek waarin de belangrijkste aandachtspunten vanuit jouw bedrijf worden besproken, een nieuwsbericht waarin ik mezelf aan je medewerkers voorstel, een geanonimiseerd jaarverslag met daarin het aantal gesprekken, op hoofdlijnen een weergave van de aard van die gesprekken en een advies over hoe te zorgen voor gewenste omgangsvormen en meerdere nieuwsberichten over psychosociale arbeidsbelasting zoals seksuele intimidatie, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Als je hier meer over wil weten, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Extra diensten

 • het maken van een risico-inventarisatie zoals genoemd in de Arbowet waarin de psychosociale belasting van je medewerkers beschreven staat (de arbo-inspectie kan je erom vragen)
 • het maken van een plan van aanpak om te komen tot gewenste omgangsvormen
 • het opstellen van een gedragscode
 • workshops voor leidinggevenden en/of medewerkers over gewenste omgangsvormen

Jouw vertrouwenspersoon in Rotterdam Rijnmond